ASP.NET

Hướng dẫn kết nối asp.net với Mysql
Hướng dẫn kết nối asp.net với Mysql
  Asp.net có thể sử dụng rất nhiều database, không riêng gì Ms sql servee, mysql ..... Các bạn làm theo bước sau để có thể sử dụng c# để code thêm dữ liệu vào database.
Chi tiết
Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication
Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot connect to MySQL 4.1+ using old authentication
First check with the SQL query SHOW VARIABLES LIKE 'old_passwords'(in the MySQL command line client, HeidiSQL or whatever frontend you like) whether the server is set to use the old password schema by default. If this returns old_passwords,Off you just happen to have old password entries in the users tables. The MySQL will use the old authentication routine for these accounts. But you can simply set a new password for the account and the new routine will be used. You can check which routine will be used by taking a look at the mysql.users table (with an account that has access to that table)
Chi tiết
Hướng dẫn cách Reset Password Mysql trong Plesk 9.3 Window
Hướng dẫn cách Reset Password Mysql trong Plesk 9.3 Window
How to Reset MySQL Admin Password via Windows Plesk. Cách này dùng khi các bạn quên password để gõ câu lệnh mysql với quyền admin riêng đế set user hay pass mới !
Chi tiết
Hướng dẫn sách sử dụng nhiều phiên bản PHP trên IIS 7 - Win server 2008
Hướng dẫn sách sử dụng nhiều phiên bản PHP trên IIS 7 - Win server 2008
  How to run Multiple PHP sites in IIS 7 ! Hiện tai cách này là cách mình áp dụng cho Win server 2008 + plesk 9.3 window hosting ! Do nhiều khách hàng yêu cầu chạy site php với version cao từ 5.3 trở lên. Cách làm rất đơn giản các bạn chỉ cần download php manger về cài ( tuỳ phiên bản x86 hay x64 nha ). 
Chi tiết
A Mobile Site vs. Responsive Design ! Who win ?
A Mobile Site vs. Responsive Design ! Who win ?
Both a mobile site and responsive design will optimize your site to be more appropriate for smaller screens; both will offer simpler navigation and faster load times. However, there are differences, which is why we share the advantages and disadvantages of both solutions below.
Chi tiết
Top 10 dịch vụ miễn phí kiểm tra thời gian uptime của website
Top 10 dịch vụ miễn phí kiểm tra thời gian uptime của website
10 dịch vụ miễn phí giúp bạn kiểm tra website mình bị ngưng hoạt động lúc nào trong vòng 24/7 ! hệ thống gửi mail hay sms để thông báo cho bạn !
Chi tiết
Thay đổi mới giao diện của facebook Page Layout
Thay đổi mới giao diện của facebook Page Layout
So, what should you expect in the new Facebook Page layout 2014? 
Chi tiết
Hướng dẫn cách thay đổi Facebook Page Layout về giao diễn cũ
Hướng dẫn cách thay đổi Facebook Page Layout về giao diễn cũ
 Hướng dẫn cách thay đổi giao diện Page trở lại như giao diện cũ ( nếu đã lỡ nhấn update rồi ).
Chi tiết
How to Check All Checkboxes Using jQuery
How to Check All Checkboxes Using jQuery
Check all and uncheck all check boxes is a pretty common functionality in web development projects. Previously we used to do this functionality using javascript. In this article I will explain How to implement check all and uncheck all check boxes using jQuery.
Chi tiết
Backup ALL your SQL Server 2005 databases using ONE script action
Backup ALL your SQL Server 2005 databases using ONE script action
 Nếu bạn muốn backup tất cả database ms sql 2005 cùng 1 lúc ! Thì dùng đoạn code dưới đây :
Chi tiết
Go Top