• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền:

 Vì website không thuộc dạng hàng hoá vật chất nên không thể đổi trả.

 Khi thiết kế website thì dựa trên yêu cầu thống nhất giữa 2 bên ( có kèm hợp động thiết kế website bao gồm các chức năng ). Chúng tôi sẽ demo website cho khách hàng xem trước. Nếu khách hàng đồng ý bản demo chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng ứng tiền mua tên miền ( tên miền đứng tên khách hàng).

 Nếu trong qua trình thiết kề 2 bên không thoả thuận được thì theo như hợp đồng giữa 2 bên sẽ ngưng lại. ONB.VN không hoàn trả lại phí mà bàn giao tên miền, hosting ( những thứ mà khách hàng bỏ tiền ra mua ) đưa lại cho khách hàng nắm giữ !

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top