• Phụ kiện Gopro 9 8 7 6 5, pin, sạc, mount gắn, khung
  • Balo PGYTECH ONE GO - ONE MO
  • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
  • Fimi Palm 2- Gimbal Camera mini moi nhat 2021
  • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
  • Phụ kiện Mavic Mini - Mavic Air 2 chính hãng DJI
  • Black Friday sale off

Trang trí cho desktop bạn bạn bằng 40 wallpaper cực đẹp !

  Chia sẻ 40 hình nền đẹp cho các bạn ! trang trí cho desktop ! download nào !

1) Venus

Venus

By Justin M. Maller (1680 x 1050)

2) Battleship13

battleship13-MateiApostolescu

By Matei Apostolescu (1920 x 1200)

3) The Turtle of Enormous Girth

The Turtle of Enormous Girth

By Simon Schulz (1980 x 1200)

4) Deus Ex Machina

Deus Ex Machina - Kervin Brisseaux

By Kervin Brisseaux (2560 x 1440)

5) Grow Wallpaper

Grow Wallpaper

By MrFolder (2560 x 1600)

6) Pump

Pump

By Justin Maller (1920 x 1200)

7) Scattered Time

Scattered Time

By Niklas Lundberg (1920 x 1200)

8) The Transmission

The Transmission

By Adam Spizak (2560 x 1600)

9) The Last Day On The Sun

The Last Day On The Sun

By James Merill (1920 x 1200)

10) Creativity Bulb

Creativity Bulb

By Moataz Elsayed (2560 x 1600)

11) Wallpaper

Saadart

By Saad Moosajee (1900 x 1200)

12) Fly My Love

Fly My Love

By cocacolagirlie (1920 x 1200)

13) Wallpaper Prey

Wallpaper Prey

By Adam Spizak (2560 x 1600)

14) Lone Warrior

Lone Warrior

By Erik Schumacher (1920 x 1200)

15) Current

Current

By George Smith (1920 x 1200)

16) Wallpaper Juice

Wallpaper Juice

By Jakub Jeziorski (2560 x 1600)

17) Glory

Glory

By Deinha1974 (1920 x 1200)

18) The Mimic

The Mimic

By Adam Spizak (2560 x 1600)

19) Waiting For a Better Day

Waiting For a Better Day

By NKeo (1920 x 1200)

20) The End of Pandora

The End of Pandora

By Heiko Klug

21) Black Hole Rising

Black Hole Rising

By Gate-To-Nowhere (1680 x 1050)

22) Evening Lights

Evening Lights

By ladyrapid (2560 x 1200)

23) King

King

By Andy Burdin (2560 x 1440)

24) Adaption

Adaption

By Jeff Huang (1920 x 1200)

25) Economy

Economy

By Theo Aartsma (1600 x 1040)

26) Play02

Play02

By Neon Dreams (1920 x 1200)

27) Wallpaper

Saadart

By Saad Moosajee (1900 x 1200)

28) Desktopography 101

Leonardo Dentico

By Leonardo Dentico (1920 x 1200)

29) Road To Refuge

Road To Refuge

By Mike Harrison (1920 x 1200)

30) Pillar

Pillar

By Zach Bush (1920 x 1200)

31) Cheetah

Cheetah

By Apofiss (1920 x 1080)

32) Lilies

Lilies

By Katosu (1920 x 1240)

33) Eclipse

Eclipse

By hyper2 (2560 x 1600)

34) Thousand Years

Thousand Years

By flostyler0408 (1680 x 1050)

35) East Washington

East Washington

By jnemo (3599 x 2250)

36) 1601

1601

By MequinoxeM (1920 x 1200)

37) Bench

Bench

By xhoop (1920 x 1200)

38) Huatulco

Huatulco

By IvanAndreevich (2560 x 1600)

39) The Couch 2

The Couch 2

By molotov-arts (1680 x 1050)

40) Homespun

Homespun

By Hermik (2560 x 1600)

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top