• Phụ kiện Gopro 9 8 7 6 5, pin, sạc, mount gắn, khung
  • Balo PGYTECH ONE GO - ONE MO
  • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
  • Fimi Palm 2- Gimbal Camera mini moi nhat 2021
  • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
  • Phụ kiện Mavic Mini - Mavic Air 2 chính hãng DJI
  • Black Friday sale off

Tạo thư viên hình ảnh với hiệu ứng hover và filter bằng jquery - Responsive Portfolio

Create A Simple Responsive Portfolio Page with Filtering and Hover Effect. 

Alright, lets get it started. First of all this is the screenshot of what we are about to build:

Based on the layout there are two main UI elements we need to build - Tab navigation for filtering and a grid of portfolio with hover effect. After that we will hook it up with MixItOut and our custom hover script.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top