• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018
  • đăng ký tên miền giá rẻ
  • Nhận chụp tiệc cưới hỏi, sự kiện, chương trình, sản phẩm, chân dung, thời trang

Tạo thư viên hình ảnh với hiệu ứng hover và filter bằng jquery - Responsive Portfolio

Create A Simple Responsive Portfolio Page with Filtering and Hover Effect. 

Alright, lets get it started. First of all this is the screenshot of what we are about to build:

Based on the layout there are two main UI elements we need to build - Tab navigation for filtering and a grid of portfolio with hover effect. After that we will hook it up with MixItOut and our custom hover script.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top