• Fimi X8 SE 2020 đầu tiên tại Việt Nam
  • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
  • Fimi Palm - Gimbal Camera mini siêu hót
  • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
  • Phụ kiện Mavic Mini - Mavic Air 2 chính hãng DJI
  • Black Friday sale off

Skitter – A jQuery Slideshow Plugin With Flexible Animations

Skitter is a jQuery plugin that enables us to convert unordered lists into slideshows with attractive animations. The slideshow can display the list of slides as numbers or thumbnails and items can be browsed with the help of prev-next buttons as well.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top