• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018
  • đăng ký tên miền giá rẻ
  • Nhận chụp tiệc cưới hỏi, sự kiện, chương trình, sản phẩm, chân dung, thời trang

Single.JS – jQuery Plugin to Create Single Page Websites - ứng dụng tạo trang độc lập !

Single.JS is a jQuery plugin that make it easy to create single-page websites to portfolios, presentations and more.

Single.JS offers beautiful animations to transition sections and resizes automatically the images.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top