• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018

Phân trang jPaging - jQuery AJAX Pagination Plugin with ASP.NET

 Phân trang bằng jquery kết hợp ajax trên asp.net ! jPaging is a cross browser styleable JQuery AJAX pagination plugin with ASP.NET server side. It’s simple to configure and easy to style through css.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top