• Fimi X8 SE 2020 đầu tiên tại Việt Nam
 • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
 • Fimi Palm - Gimbal Camera mini siêu hót
 • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
 • Phụ kiện Mavic Mini - Mavic Air 2 chính hãng DJI
 • Black Friday sale off

OWL Carousel – Touch Enabled and Responsive Slides

OWL Carousel is touch enabled jQuery plugin that lets you create beautiful responsive carousel slider.

Features:

 • Responsive
 • Touch Event
 • Mouse Slide Events
 • Fully Customizable
 • Choose the number of items to be displayed
 • Multiple Sliders
 • CSS3 3d Transitions
 • Custimizable controlls
Tested on IE7, IE8, IE9, IE10, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Dolphin, iPhone, iPad, Google Nexus.
Website <<
Download <<
Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top