• Phụ kiện Gopro 9 8 7 6 5, pin, sạc, mount gắn, khung
 • Balo PGYTECH ONE GO - ONE MO
 • Fimi Palm 2- Gimbal Camera mini moi nhat 2021
 • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
 • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
 • Black Friday sale off

Lịch sử các thay đổi trong thuật toán của Google

Đây là chi tiết tất cả các  thay đổi lớn về thuật toán mà  Google đã thực hiện kể từ năm 2003. Trên thực tế, Google thực hiện hàng trăm thay đổi hàng năm.

 1. Google Toolbar – Tháng 12 năm 2000
 2. Boston – Tháng 2 năm 2003
 3. Cassandra – Tháng 4 năm 2003
 4. Dominic – Tháng 5 năm 2003
 5. Esmerelda – Tháng 6 năm 2003
 6. Fritz – Tháng 7 năm 2003
 7. Florida – Tháng 11 năm 2003
 8. Austin – Tháng 1 năm 2004
 9. Brandy – Tháng 2 năm 2004
 10. Google IPO – Tháng 8 năm 2004
 11. Nofollow – Tháng 1 năm 2005
 12. Allegra – Tháng 2 năm 2005
 13. Bourbon – Tháng 5 năm 2005
 14. XML Sitemaps – Tháng 6 năm 2005
 15. Personalized Search – Tháng 6 năm 2005
 16. Gilligan – Tháng 9 năm 2005
 17. Google Local/Maps – Tháng 10 năm 2005
 18. Jagger – Tháng 10 năm 2005
 19. Big Daddy – Tháng 12 năm 2005
 20. Supplemental Index –  Tháng 11 năm 2006
 21. Universal Search – Tháng 5 năm 2007
 22. Buffy – Tháng 6 năm 2007
 23. Dewey – Tháng 4 năm 2008
 24. Google Suggest – Tháng 8 năm 2008
 25. Vince – Tháng 2 năm 2009
 26. Rel-canonical Tag – Tháng 2 năm 2009
 27. Caffeine – Tháng 8 năm 2009
 28. Real-time Search – Tháng 12 năm 2009
 29. Google Places – Tháng 4 năm 2010
 30. May Day – Tháng 5 năm 2010
 31. Brand Update – Tháng 8 năm 2010
 32. Google Instant –  Tháng 9 năm 2010
 33. Instant Previews – Tháng 11 năm 2010
 34. Social Signals – Tháng 12 năm 2010
 35. Overstock.com Penalty – Tháng 1 năm 2011
 36. Panda/Farmer – 23 tháng hai 2011
 37. The +1 Button – 30 Tháng Ba 2011
 38. Panda 2.0 – 11 tháng 4 năm 2011
 39. Panda 2.1 – 9 Tháng Năm, 2011
 40. Schema.org – 02 tháng 6 năm 2011
 41. Panda 2.2 – 21 tháng sáu năm 2011
 42. Google+ – 28 tháng 6 2011
 43. Panda 2.3 – 23 tháng 7 2011

Danh sách này tiết lộ những gì?

Khi bạn nhìn vào danh sách đầy đủ những thay đổi cho đến bây giờ, bạn sẽ nhận thấy rằng những thay đổi thuật toán đã trở thành thường xuyên hơn kể từ năm ngoái (2010) với sáu thay đổi lớn, so với chỉ có bốn thay đổi trong năm 2009. Từ đầu năm (2011) đên nay, Google đã thực hiện đến 9 thay đổi lớn, điều đó chứng tỏ hơn hai năm qua Google đã trở nên cởi mở hơn. Google có vẻ đã chuyển mạnh trọng tâm theo hướng nâng cao chất lượng tìm kiếm, thay vì sử dụng kinh nghiệm của người sử dụng.

sưu tầm

Share facebookShare facebook

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top