• Fimi Palm - Gimbal Camera mini siêu hót
  • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
  • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
  • Phụ kiện Mavic Mini Chính hãng DJI
  • Black Friday sale off
  • Uurig a6300 a6300

jqGrid – jQuery Grid Plugin - Dành cho hiển thị dữ liệu dạng table ! gọn nhẹ !

jqGrid is an Ajax-enabled JavaScript control that provides solutions for representing and manipulating tabular data on the web.

Since the grid is a client-side solution loading data dynamically through Ajax callbacks, it can be integrated with any server-side technology, including PHP, ASP, Java Servlets, JSP, ColdFusion, and Perl.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top