• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018

Học jquery căn bản - Bài 1: Viết hàm trong jQuery

Như mootools, jQuery là một thư viện (framework) javascript giúp bạn viết code javascript nhanh hơn.

Tải về và thêm vào website

Để bắt đầu học jQuery, bạn cần tải về thư viện jQuery và thêm vào trang web của bạn:

1 <script type="text/javascript" src="jquery-1.3.2.min.js">script>

Viết hàm đầu tiên

Viết hàm trong jQuery khá đơn giản. Giả sử chúng ta có 1 trang html đơn giản với cấu trúc như sau:

1 <a id="hidebox" href="#">Click để ẩna>
2 <div id="box">div>

Dùng CSS để style cho thẻ div có id="box"

1 #box {width: 500px; height: 300px; background: #FF0000}

Và ta sẽ dùng jQuery để ẩn box khi click vào thẻ

1 $(function() {
2     $('a#hidebox').click(function() {  //Thêm thuộc tính click vào thẻ 
3         $('#box').fadeOut(); // Ẩn element có id là box
4     });
5 });

Với hàm trên, khi bạn click vào thẻ a có id là hidebox thì box sẽ từ từ mất đi. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn các hiệu ứng cơ bản này trong bài tới.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top