• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018
  • đăng ký tên miền giá rẻ
  • Nhận chụp tiệc cưới hỏi, sự kiện, chương trình, sản phẩm, chân dung, thời trang

Fluidbox – jQuery Plugin for Beautiful Lightboxes

Fluidbox is a jQuery plugin that replicate the distraction-free, fluid lightbox seen on Medium, and to improve on it such that it will allow linking to a larger-resolution image.

It works on mobile and also plugin deals with higher resolution, linked images elegantly, such that it only preloads them when users click on the thumbnails.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top