• Balo PGYTECH ONE GO AIR - ONE MO 2
 • Tilta Phụ kiện chính hãng
 • Túi PGYTECH ONE GO 3L 6L 9L
 • Smallrig phụ kiện cage, l plate, rig, tools
 • Phụ kiện Gopro 11 10 9 8 7 6 5

Cách xóa Cache Page trên Firefox

 Trình duyệt firefox cahe hình ảnh, jsscript, webpage giúp bạn load nhanh hơn khi vào web ! Các bạn có thể xóa đi sau vài tháng sử dụng để tối ưu dữ liệu, tiết kiệm dung lượng !

Clear the cache

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button (Tools menu in Windows XP) and then click Options
 2. Select the Advanced panel.
 3. Click on the Network tab.
 4. In the Cached Web Content section, click Clear Now.
  Clear Cache Win1 fx11
 5. Click OK to close the Options window

Automatically clear the cache

You can set Firefox to automatically clear the cache when Firefox closes:

 1. At the top of the Firefox window, click on the Firefox button (Tools menu in Windows XP) and then click Options
 2. Select the Privacy panel.
 3. In the History section, set Firefox will: to Use custom settings for history.
 4. Select the check box for Clear history when Firefox closes. Clear Cache Win2
 5. Beside Clear history when Firefox closes, click the Settings... button. The Settings for Clearing History window will open.
 6. In the Settings for Clearing History window, click the check mark box next to Cache. Clear Cache Win3
 7. Click OK to close the Settings for Clearing History window.
 8. Click OK to close the Options window
Share facebookShare facebook

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top
Chat hỗ trợ
Chat ngay