• Fimi Palm - Gimbal Camera mini siêu hót
  • Bộ tản sáng flash Godox AK-R1 kèm ngàm SR-1
  • chuyên phụ kiện DJI OSMO POCKET CHÍNH HÃNG
  • Phụ kiện Mavic Mini Chính hãng DJI
  • Black Friday sale off
  • Uurig a6300 a6300

Cách tạo Google Play Style Menu !

A tutorial about creating a Google Play style menu. The menu is interesting in that when you select a category, the other categories disappear and the current bar will rise up and reveal a sub menu for that category.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top