• L plate máy ảnh
  • Phụ kiện Gopro 11 10 9 8 7 6 5
  • Balo PGYTECH ONE GO AIR - ONE MO 2
  • Smallrig phụ kiện cage, l plate, rig, tools
  • Tilta Phụ kiện chính hãng
  • Túi PGYTECH ONE GO 3L 6L 9L

Cách fix lỗi Login failed for user 'IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0'

 Nếu bạn gặp lỗi Login failed for user 'IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0', khi dùng IIS 7 trở lên ( dùng localhost ) thì thử cách sau để fix lỗi đó khi chạy !

You can change the ApplicationPoolIdentity from IIS7 -> Application Pools -> Advanced Settings. AdvancedSettings

Under ApplicationPoolIdentity you will find local system. This will make your application run under NT AUTHORITY\SYSTEM, which is an existing login for the database by default.

Share facebookShare facebook

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top