• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018

Cách fix lỗi Login failed for user 'IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0'

 Nếu bạn gặp lỗi Login failed for user 'IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0', khi dùng IIS 7 trở lên ( dùng localhost ) thì thử cách sau để fix lỗi đó khi chạy !

You can change the ApplicationPoolIdentity from IIS7 -> Application Pools -> Advanced Settings. AdvancedSettings

Under ApplicationPoolIdentity you will find local system. This will make your application run under NT AUTHORITY\SYSTEM, which is an existing login for the database by default.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top