Website đang trong quá trình cập nhật link down load nên số lượng phần mềm còn rất ít ! Mong các bạn thông cảm !

Windows 8.1 đa chức năng 24in1 x86 x64 update tháng 6-2014

Windows 8.1 đa chức năng 24in1 x86 x64 update tháng 6-2014
Tên Phần Mềm Windows 8.1 đa chức năng 24in1 x86 x64 update tháng 6-2014
Download Download

Windows 8.1 đa chức năng 24in1 x86 x64, tập tin ISO này chứa Windows Updates hiện tại đến ngày 10 - 6 - 2014.

 • Không Thiết lập phần mềm độc hại trong khi thực hiện tiêu chuẩn ISO này.
 • Không có chương trình nào được thêm vào Windows.
 • Không cài đặt hoặc sửa đổi Registry
 • Không cài đặt phần mềm giám sát vào các tiêu chuẩn ISO.
Các nguồn RTM xây dựng chính thức 9600

Checksums:
Tập tin ISO x86

tập tin phát hành : Win81AIO-Cập nhật-24in1-x86-en-US-Jun2014.iso
Kích thước : 3,15 GB
CRC32: FFFFFFFF
SHA-1: 78A3B5ADC60E77F8B787A975A590A1864DDFB41D

Tập tin ISO x64

phát hành File : Win81AIO updater 24in1- x64-en US-Jun2014.iso
Kích thước : 4,07 GB
CRC32 : FFFFFFFF
SHA-1 : 94DB452306C745D10ACA76663482CDC2336E46B5

Thông tin về

Nguồn 32-bit RTM :
 • en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_4065105.iso
 • en_windows_8.1_n_with_update_x86_dvd_4065118.iso
 • en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x86_dvd_4065201.iso
 • en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x86_dvd_4065216.iso
 • en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd_4065185.iso
 • en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x86_dvd_4065170.iso
 • en_windows_embedded_8.1_industry_pro_with_update_x86_dvd_4065129.iso
 • en_windows_embedded_8.1_industry_enterprise_with_update_x86_dvd_4065154.iso
 • 9600.17050.winblue_refresh.140317-1640_x86fre_client_coresinglelanguage_en-us-ir3_csla_x86frer_en-us_esd.esd
Nguồn 64-bit RTM :
 • en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_4065090.iso
 • en_windows_8.1_n_with_update_x64_dvd_4065114.iso
 • en_windows_8.1_professional_vl_with_update_x64_dvd_4065194.iso
 • en_windows_8.1_professional_n_vl_with_update_x64_dvd_4065208.iso
 • en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd_4065178.iso
 • en_windows_8.1_enterprise_n_with_update_x64_dvd_4065163.iso
 • 9600.17050.winblue_refresh.140317-1640_x64fre_client_coresinglelanguage_en-us-ir3_csla_x64frer_en-us_esd.esd
Chỉ số cài đặt cho 32 bit và 64 bit:
 • Cửa sổ 8.1 (Core) / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 (Core) N / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 (Core) Single Language / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Pro / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Pro N / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Pro VL / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Pro N VL / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Pro WMC / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Doanh nghiệp / KMS-Activated
 • Cửa sổ 8.1 Enterprise N / KMS-Activated
 • Windows Embedded 8.1 Công nghiệp Pro / KMS-Activated
 • Windows Embedded 8.1 Công nghiệp Doanh nghiệp / KMS-Activated
Ngôn ngữ : en-US (tiếng Anh - Hoa Kỳ)

Cập nhật hotfix:
 • KB2899189, KB2920189, KB2931366, KB2939153, KB2939576, KB2950153, KB2954879-v2, KB2956575, KB2957189, KB2957689, KB2958262, KB2962140, KB2964718, KB2964736, KB2965142, KB2965699, KB2965788, KB2966072, KB2966804, KB2969817, KB2934018, KB2959977, KB2934520, KB2955164, KB2965500, KB2962409, KB2969339
 • KB2932074
 • AutoKMS kích hoạt
Các công cụ được sử dụng:
 • Oscdimg ISO
 • Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DART) 8.1
 • Thêm vào thư mục Thông tin để Windows Setup
 • murphy78 diskpart / áp dụng phiên bản v1.2.4
Các tính năng:

-NetFx 4.5.2
-Windows 8.1 với Cập nhật MSDN / ESD tải
-Định dạng ESD.
-DART 8.1 tích hợp vào boot.wim và các tùy chọn phục hồi winre.wim.

Pass download : hoangtinh

Win81AIO-Update-24in1-x86-en-US-Jun2014.iso
Download
http://www.fshare.vn/file/TDX1N154JT/


Win81AIO-Update-24in1-x64-en-US-Jun2014.iso
Download
http://www.fshare.vn/file/TGRQWB7PBT/

Đánh giá người dùng

Phần Mềm cùng loại

Go Top

Hỗ Trợ Online